Artikelen en preken

Hier kunt u een aantal artikelen en preken lezen in pdf formaat …

Liturgie en Eredienst

Het Gebruik van het Woord ‘Amen

Grondlijnen in de Liturgie

Handoplegging bij Bevestiging Ouderlingen

Hoe beluisteren wij de Preek?

De Plaats van de Vrouw in de Eredienst: 1 Kor. 14:34-35 Overwogen

Het Vierde Gebod (De Sabbatdag)

Gedenk de Sabbatdag

De Beleving van de Rustdag in de Eerste Eeuw

Enkele Kerkelijke Besluiten rond de Christelijke Sabbat uit de Vroege Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken

De Pentateuch (Gen. tot Deut.) en Gods Wet

De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad

Het Geestelijk Welzijn van de Generatie die Stierf in de Woestijn

Bijbelse Principes rond de Echtscheiding

De Consequenties van Seks vòòr het Huwelijk

De Doodstraf in Gods Wet

Het Gebruik van Gods Wet

De Kerkelijke Tucht

De Spierkracht der Kerk: Bijbelse Principes rond de Kerkelijke Tucht

Het Gereformeerde Kerkrecht inzake Onttrekking

Overige Artikelen

Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt

De Leer van de Rechtvaardiging en de NBV

Geloofsbelijdenis: Waarom?

Gerechtigheid

De Troost bij Christus’ Wederkomst

Wedergeboorte

Ziekenzalving naar Jakobus

Het Oude Verbond en het Nieuwe Testament

De Aard van het Huwelijk en de Huwelijksdienst

Rechters: Een Inleiding

Vruchtbare wapenrusting naar Petrus (2 Petr. 1:5-9)

Bijbelstudies voor Jongeren

Bijbelstudie 1 Kor. 5: Uitgesloten

Bijbelstudie 1 Kor. 6a: Rechtsgeschillen

Bijbelstudie 1 Kor. 6b: Gods Rechtzaak

Bijbelstudie 1 Kor. 11a: Hoofdbedekkingen: Wat moet je ermee?

Bijbelstudie 1 Kor. 14: Orde in de Eredienst

Bijbelstudie 1 Kor. 15: Lijken die Opstaan

Preken

1 Sam. 3 – Gods heilsplan voortgezet in Samuël

Ps. 2 – De bemoediging van het krachtig optreden van onze Koning

Ps. 142 – Spreken met de God van het verbond

Ps. 144 (oudejaarsavond) – Psalm 144 als gebedsliturgie

Dan. 7 en ppt Dan.7

Dan. 8 en ppt Dan.8

Dan. 9 en ppt Dan.9

Dan. 10 en ppt Dan.10

Dan. 11 en ppt Dan.11

Dan. 12 en ppt Dan. 12

Joh. 3 – Bent u al binnen? Geboorte uit water en Geest als paspoort tot Gods koningrijk

Rom. 1:24 – Gods Woord over homoseksualiteit

1 Tim. 2:11-15: De Stilte van de Vrouw in de Eredienst

Kerstpreek – De verwekking van de Christus, verlosser van de zonden

Goedevrijdagpreek 2007 – De geschiedenis van de kruisiging

Goedevrijdagpreek 1997: Het Lijden en Sterven van Christus omschreven door Mattheus

Paaspreek

Pinksterpreek – De beslissende overwinning van de evangelieverkondiging, door de krachtige opstanding van Jezus, wordt behaald

Hemelvaartpreek – Heb. 2:9

Heid.Cat. Zondag 31

Heid.Cat. Zondag 39